PENTA - Váš svět elektroeroze

Semináře

Naše společnost pozorně naslouchá svým zákazníkům a potřebám strojírenských firem. Proto také pořádá setkání se zákazníky, kde je pro ně vždy připraveno mnoho zajímavého z oblasti elektroeroze. Nejen prací je ale živ člověk a proto se vždy účastníci mohou těšit na netradiční zábavné zážitky. Na vybraná proběhlá setkání se můžete podívat níže.

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070